Förändringar i svensk arbetskraftsinvandringspolitik 1954–2014

Författare

  • Denis Frank Göteborgs universitet.

Abstract

I denna artikel jämförs svensk arbetskraftsinvandringspolitik i två tidsperioder, nämligen 1954–72 och 2008–14. I båda perioderna utökades möjligheterna för utländska medborgare att resa in i Sverige för att arbeta. Det finns viktiga skillnader mellan invandringspolitiken i de två perioderna. En viktig skillnad gäller restriktionerna i migranters arbetsmarknadsrörlighet; en annan skillnad gäller i vilken mån och på vilket sätt det infördes tidsbegränsningar i migranters vistelse och arbete i Sverige. Artikeln undersöker hur sådana restriktioner är relaterade till olika sociala intressen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05