Arbetsmiljön bland utrikesfödda anställda i Sverige

Författare

  • Andrea Dunlavy Stockholms universitet/Karolinska institutet
  • Mikael Rostila Stockholms universitet/Karolinska institutet

Abstract

Denna artikel syftar till att utöka kunskapen kring arbetsmiljöförhållanden bland utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Studien undersöker hur exponering för bristfälliga psykosociala, strukturella och fysiska arbetsmiljöförhållanden varierar mellan olika grupper av anställda kvinnor och män beroende på födelseland. Resultaten visar skillnader när det gäller exponering för bristfälliga arbetsmiljöförhållanden mellan utlandsfödda och inrikes födda anställda på den svenska arbetsmarknaden. Dessa skillnader beror på den grupp som undersöks och det arbetsmiljöproblem som studeras.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05