Validering – att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det

  • Alexandru Panican Lunds universitet.

Abstract

I artikeln analyseras branschorganisationers förhållningssätt till valideringssystem, generiska kompetenser och SeQF. Branschorganisationer visar ett svalt intresse för SeQF men är positiva till generiska kompetenser som inte kan valideras i avsaknad av valideringskriterier. Validering har fått spridning bland branschorganisationer genom homogeniseringsprocesser och en politisk-administrativ ordning som kombinerar näringslivets styrningslogik med nyliberala marknadslösningar. Valideringssystemen har potential men omfattar risker som kan förvärra kompetensbristen och hindra etablering, precis det valideringen ämnar åtgärda.

Publicerad
2018-07-05