Funktionshinderkodning – klienternas perspektiv

Författare

  • Jon Sunnerfjell Göteborgs universitet.

Abstract

Allt fler så kallade icke anställningsbara individer erbjuds idag funktionshinderkoder av Arbetsförmedlingen. Artikeln undersöker klientperspektivet i frågan genom att presentera analyser av intervjuer med personer som av olika anledningar blivit klassificerade med funktionshinderkoder. I artikeln belyses hur organisatoriska intressen kan upplevas föregå koderna, hur kodningspraktiken kan inverka på klienters självförståelse, samt hur olika syn på funktionshinder ibland ger upphov till konflikter mellan klienter och handläggare.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05