Tidsbegränsat anställdas framtida arbetsmarknadssituation

Författare

  • Tomas Berglund Göteborgs universitet.
  • Kristina Håkansson Göteborgs universitet.
  • Tommy Isidorsson Göteborgs universitet.
  • Johan Alfonsson Göteborgs universitet.

Abstract

Artikeln analyserar tidsbegränsat anställdas övergångar till olika arbetsmarknadssituationer med hjälp av AKU-data för perioden 1992- 2010. Varje årgång består av två-åriga paneler och fokuserar vad som hänt mellan första och sista mätpunkten. Resultaten visar att typ av tidsbegränsad anställning är avgörande för om den utgör ett trappsteg mot en tillsvidare anställning eller inte. Chanserna är större vid till exempel vikariat, men är betydligt mindre vid behovsanställningar. Vissa typer av tidsbegränsade anställningar verkar således arbetsgivaren använda för att screena anställningsbarheten hos den anställde, men andra för att uppnå flexibilitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05