Säkerhet och arbete på passagerarfärjor ur intendenturpersonalens perspektiv

Författare

  • Anders Persson Högskolan Väst.
  • Margareta Ljung Högskolan Väst.

Abstract

Den svenska färjesjöfarten brottas idag med bristande lönsamhet. En effekt av detta är personalminskningar och ökad stress i arbetet. På passagerarfärjor utgör intendenturpersonalen ofta majoriteten av ombordanställda. De är inlemmade i fartygens säkerhetsorganisation och deras roll i denna har blivit allt viktigare. I denna artikel belyses genom en intervjustudie hur denna personalkategori ser på denna roll utifrån olika aspekter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05