Stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel hos medarbetare och chefer i socialtjänsten

Författare

  • Jonas Welander Mälardalens högskola.
  • Wanja Astvik Mälardalens högskola.
  • Johnny Hellgren Stockholms universitet.

Abstract

Situationen inom svensk socialtjänst framstår som särskilt problematisk med svåra arbetsvillkor, stressrelaterad ohälsa och höga ohälsotal. Baserat på en nationell enkätstudie med myndighetsutövande medarbetare och chefer i socialtjänsten undersöks betydelsen av arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för ohälsa och arbetstrivsel. Resultaten visar bland annat att rimliga arbetskrav, i synnerhet kvantitativa krav, samt organisationens öppenhet har stor betydelse för ohälsa och arbetstrivsel hos både medarbetare och chefer inom socialtjänsten.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05