Tips från coachen – om jobbcoaching och arbetssökandets ideologi

  • Magnus Dahlstedt Linköpings universitet.
  • Viktor Vesterberg Linköpings universitet.

Abstract

Jaget som företag och samhället som marknad är del av en samtida ideologi. I fokus för denna artikel står arbetssökandet, som under senare decennier blivit en expansiv bransch, där aktörer tävlar om att bistå de arbetssökande i jakten på jobb. På denna marknad har jobbcoaching intagit en allt mer framskjuten position, med sin egen ideologi. Hur kan denna ideologi förstås, hur kommer den till uttryck och vilka effekter har den?

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-05