Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande

Författare

  • Sven Hellroth Stockholms Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.

Abstract

Den 1 september 2013 infördes aktivitetsrapporten. Den är en standardiserad webbenkät i vilken en arbetssökande inskriven vid Arbetsförmedlingen varje månad ska dokumentera vad hen har gjort för att bryta sin arbetslöshet under föregående månad. Syftet med denna artikel är undersöka utifrån dess konstruktion hur den kan bidra till förståelsen för arbetslösas arbetssökande. Särskild vikt har lagts vid aktiviteterna antalet sökta jobb och antalet intervjuer.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05