Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion år 2010 och år 2015 En jämförande studie

Författare

  • Davor Zovko Örebro universitetet och Mälardalens högskola.
  • Mats Ekermo Mälardalens högskola.
  • Elinor Brunnberg Mälardalens högskola och Mälardalen Research Center, Katrineholm.

Abstract

Den aktuella studien granskar och jämför Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion år 2010 med utvärderingsproduktionen år 2015, avseende regelbundenhet, användningstyper, förekomst av brukarperspektiv samt förekomst av förslag på förändring av den utvärderade verksamheten. Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion domineras både 2010 och 2015 av återrapportering till regeringen samt redovisning av resultat. Utvärderingar som innehåller brukarperspektiv är få om än något fler år 2015 än år 2010 och leder i liten utsträckning till förslag på förändring av verksamheten. Utvärderingarna tycks båda åren fokusera mer på kontroll och redovisning än på utveckling av stödet till de arbetssökande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-05