Medarbetarsamtal som arena för att befästa normer kring medarbetarskap

  • Liselotte Jakobsen Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  • Cecilia Nahnfeldt Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Culture and Gender studies.
  • Lina Nyroos Uppsala universitet.
  • Christina Olin-Scheller Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education. https://orcid.org/0000-0002-2872-4102

Abstract

Denna artikel redovisar resultat från en studie av medarbetarsamtal mellan chefer och deras anställda. Studien, som omfattar videoinspelade samtal, intervjuer och en enkät, pekar på strukturella mekanismer och normer som försvårar för medarbetare att lyfta negativa upplevelser av stress i samtalen. Resultaten visar hur olika livsformer kolliderar och hur bilder av en god medarbetare formas av en delvis dold läroplan i organisationen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-05