Paradigmskifte inom den svenska arbetslinjen: Effekter för arbetsförmedlarnas yrkesutövning och yrkesroll

  • Tora Nord Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School (from 2013). https://orcid.org/0000-0002-4189-670X
Nyckelord: Arbetsförmedling, anställningsbarhet, arbetslinje, arbetslöshet, yrkesutövande

Abstract

Artikeln belyser förändringar i yrkesutövande bland anställda på Arbetsförmedlingen, som kan härledas till en ideologisk förskjutning inom den svenska arbetslinjen. Artikeln analyserar hur arbetsförmedlarna förhåller sig till förändringarna samt hur de omsätter dessa till en yrkespraktik. Därvid blir konsekvenserna av politisk reglering för yrkesutövande och yrkesroll tydlig liksom balansgången mellan yrkets å ena sida (politiskt) ideologiska dimension och å andra sidan dess professionella dimension.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-05