Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv

  • Ulrika Jansson Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning.
  • Erica Sandlund Karlstad University, Faculty of Arts and Education. https://orcid.org/0000-0002-7286-1577
  • Liselotte Jakobsen Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning.
  • Christina Olin-Scheller Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Department of Education. https://orcid.org/0000-0002-2872-4102

Abstract

Artikeln problematiserar diskursiva konstruktioner av stress i dagens arbetsliv ur ett genusperspektiv. Genom analys av intervjuer och inspelade medarbetarsamtal i tre organisationer argumenterar författarna för att normalisering av stress villkoras av nyliberala principer om valfrihet och individuella lösningar. I den nyliberala stressdiskursen frånskrivs arbetsgivare ansvar för stressproblematik, och en normalisering av stress riskerar därmed att dölja strukturer som blir diskriminerande och långsiktigt ohållbara för hälsa i arbetslivet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-04