IT-ingenjörers etablering på arbetsmarknaden

  • Line Holth Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Working Life Science.
  • Lena Gonäs Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Economics and Statistics.
  • Abdullah Almasri Karlstad University, Faculty of Economic Sciences, Communication and IT, Department of Economics and Statistics.
  • Kerstin Rosenberg Karlstad University, Faculty of Arts and Education, Centrum för genusforskning.

Abstract

Kvinnor utgör en klar minoritet inom området informations- och kommunikationsteknologi, både inom den högre utbildningen och på arbetsmarknaden. Artikeln problematiserar relationen mellan den högre tekniska utbildningen och positioner på arbetsmarknaden. Får kvinnor och män samma utbyte av sin ingenjörsexamen i arbetslivet? Resultaten visar att män i större utsträckning än kvinnor når högre positioner. Vidare ser vi att kvinnor stannar i lågkvalificerade jobb i högre utsträckning än män.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-04