Lysgaard i Anglosaxien - en jämförande tankelek

  • Jan Ch Karlsson Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. (Arbetsvetenskap) https://orcid.org/0000-0002-5473-7417

Abstract

Inom skandinavisk arbetslivsforskning är Sverre Lysgaards teori om arbetarkollektivet fortfarande en aktuell klassiker. Boken kom ut 1961 på norska men har aldrig översatts till något annat språk. Jag jämför Lysgaards teori med ett antal sentida och närliggande anglosaxiska teorier, nämligen om kollektivism (Stewart m fl), de anställdas kollektiv (Fox) och anställdas självorganisation (Ackroyd & Thompson). I jämförelserna av de enheter som teorierna omfattar utgår jag från fem dimensioner: om konflikt eller konsensus är nödvändig för att teorins entitet ska kunna existera; entitetens omfattning i fråga om kategorier av anställda; dess utsträckning inom eller utanför en arbetsplats; om det finns en typologi över entiteten; och om det ingår en analys av intern disciplin i den. Jag leker också med tanken om vad Lysgaard eventuellt kan ha sagt om dessa teorier om han hade haft möjlighet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-04