Unga långtidsarbetslösa och det individualiserade ansvaret

Författare

  • Jennifer Hobbins Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School.

Nyckelord:

arbetslöshet, arbetsmoral, konformitet, distansering, motstånd

Abstract

Arbetslöshet förknippas med individen, hennes bristande arbetsmoral och andra personliga tillkortakommanden. Detta är något arbetslösa måste hantera och förhålla sig till. Artikeln syftar till att belysa på vilket sätt diskursen om det individualiserade ansvaret speglas i unga långtidsarbetslösas berättelser och, i synnerhet, hur de arbetslösa unga vuxna tar ställning till den. Resultaten visar tre förhållningssätt till diskursen: konformitet, distansering och motstånd.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-07-04