Ett jämlikt arbetsliv: Tankar om det möjliga, det troliga och det önskvärda

  • Ann Bergman Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School https://orcid.org/0000-0001-5967-7970
  • Jan Ch Karlsson Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School https://orcid.org/0000-0002-5473-7417
  • Lena Gonäs Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School

Abstract

Syftet med denna artikel är att med utgångspunkt i ett antal framtidsbilder visa att en analys av ojämlikheten mellan kvinnor och män i arbetslivet med nödvändighet knyter an till en vidare diskussion rörande arbete och familj samt mellan produktion och reproduktion. Artikeln syftar vidare till att argumentera för att framtidsbilder av olika slag – antingen som möjliga, troliga eller önskvärda framtider – ur en metodologisk och analytisk synvinkel är fruktbara för kritisk arbetslivsforskning.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-04