"Stuprör" och "öppna kanaler": Metaforer i talet om och för samverkan

  • Bartley Kristina Högskolan i Borås
  • Ericson Mathias Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Centrum för genusforskning

Abstract

Artikeln problematiserar betydelsen av metaforer i samtal om tvärsektoriell samverkan inom offentlig verksamhet. Samtalens syfte var att förhindra att ungdomar anlägger bränder och annan typ av skadegörelse. Vi använder oss av metaforisk textanalys. Resultatet visar att metaforer har olika funktion i parternas samtal. De har en förklarande eller översättande funktion och innebär då en resurs. Men de har även en kamouflerande funktion, vilket innebär att användandet av metaforer inte är helt oproblematiskt.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-03