Dialog och kunskap om arbetsmiljö - En intervention som balanserar?

  • Sara Göransson Stockholms universitet
  • Petra Lindfors Stockholms universitet
  • Lars Ishäll Stockholms universitet
  • Camilla Kylin Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Social and Psychological Studies
  • Markus Sverke Stockholms universitet samt North-West University, Sydafrika
  • Eva Charlotta Nylén Stockholms universitet

Abstract

Psykosociala arbetsmiljöfaktorers inverkan på hälsa och produktivitet kan sammanfattas i ett antal balanser; balanserna krav–kontroll, ansträngning–belöning, arbete–återhämtning, mål–resurser och kvantitet–kvalitet. Trots befintlig kunskap saknas interventionsstudier som fokuserat på dessa balanser. Här redovisas resultat från ett pilotprojekt där medarbetare och chefer deltog i en intervention med fokus på dialog om uppdraget och arbetsmiljöns balanser.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2018-07-03