Vol 90 (2015)

Psalm, hymn och andlig visa. Hymnologiska studier

I en nyligen gjord undersökning av vad svenskar uppskattar mest i gudstjänsten hamnade psalmsången på första plats. Den här boken ger inga svar på varför det är så, men erbjuder fyra skilda fördjupningar i studiet av psalmer och psalmsång, ett ämne som i vetenskapliga sammanhang kallas hymnologi.

Ingvar Bengtsson skriver om den kanske mest älskade av alla svenska psalmer, ”Den blomstertid nu kommer”. Alla har hört den, många kan den utantill, men vem skrev texten? Bengtsson prövar ingående det traditionella antagandet att författaren var Israel Kolmodin, superintendent i Visby stift 1692–1709. – Den 4 augusti 2014 avled Alf Härdelin, känd medeltidsforskare men också författare till och översättare av mer än 200 psalmer och hymner. Stephan Borgehammar ger en överblick av hans hymnproduktion och diskuterar dess genomslag. – Anna J. Evertsson har på uppdrag av Svenska kyrkans kyrkomöte gjort en sammanställning av forskning om Den svenska psalmbokens aktuella användning. Det visar sig att psalmboken fungerar på många olika sätt i dagens samhälle och når långt utanför kyrkorummens väggar. – Psalmsång spelar en viktig roll vid begravningar. Liza L Lundkvist presenterar en modell för hur begravningspsalmers innehåll kan studeras och deras funktion utforskas. Med hjälp av modellen tränger hon på djupet i tre psalmer: ”Var inte rädd”, ”Härlig är jorden” och ”Stad i ljus”. – En recensionsartikel av Ragnar Holte behandlar fyra nyutkomna böcker om den store kyrkomannen Nathan Söderblom. Därefter följer tjugosex recensioner av ny litteratur om liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och predikan.

 

 

Innehållsförteckning

Hela volymen

 
PDF

Inledande sidor

Titelblad och innehållsförteckning
 
PDF

Artiklar

Stephan Borgehammar
PDF
Ingvar Bengtsson
PDF
Stephan Borgehammar
PDF
Anna J. Evertsson
PDF
Liza L. Lundkvist
PDF
Ragnar Holte
PDF

Recensioner

Thomas Arentzen, Stephan Borgehammar, Erik Claeson, Anna Davidsson Bremborg, Ninna Edgardh, Maja Ekström, Anna J. Evertsson, Sune Fahlgren, Anders Jarlert, Valborg Lindegärde, Mattias Lundberg, Jonas Lundblad, Martin Modéus, Inka Moilanen, Fredrik Norberg, Leif Norrgård, Hanne Sanders, Jan Schumacher, Sven-Åke Selander, Hanna Stenström, Birgit Stolt, Gunnar Weman
PDF

Böcker att notera

 
PDF

Avslutande sidor

 
PDF

Omslagets baksida

Omslagets baksida och rygg
 
JPG