Böcker att notera

  • SGL:s redaktion CTR

Abstract

Bibliografiska uppgifter om nyare litteratur som behandlar ämnen inom Svenskt Gudstjänstlivs intresseområde. För samlingsvolymer listas även de viktigare enskilda bidragen.
Publicerad
2016-02-26