Vol 73 (1998): Begravning

					Visa Vol 73 (1998): Begravning

Svenskt Gudstjänstliv 1998 har temat begravningen. Det spänner över vida fält, men har direkt anknytning till den svenska kontexten, som är präglad av en inre sekularisering av det kyrkliga livet, där bristen på klassisk, kristen trosuppfattning supplieras av nya idéer, somliga med vag anknytning till den tro som kyrkorna gör anspråk på att företräda.

Författarna
Jan-Olof Aggedal
Oloph Bexell
Göran Gustafsson
Emilie Karlsmo
René Kieffer 

Publicerad: 2015-04-24

Hela volymen

Recensioner

  • Recensioner

    Jan-Olof Aggedal, Lars Angerdal, Sören Bolander, Lars Djerf, Ragnar Holte, Britt-Inger Johansson, Birgit Lindkvist Markström, Olof Skjevesland, Per Thunarf, Gudrun Zethelius

Verksamhetsberättelse