Recensioner

Författare

  • Jan-Olof Aggedal CTR
  • Lars Angerdal
  • Sören Bolander
  • Lars Djerf
  • Ragnar Holte
  • Britt-Inger Johansson
  • Birgit Lindkvist Markström
  • Olof Skjevesland
  • Per Thunarf
  • Gudrun Zethelius

Abstract

Recenserade böcker: 

Den svenska tidegärden. På uppdrag av laurentius petri sällskapet för svenskt gudstjänstliv, sammanställd av Ragnar Holte 3. Middagsbön. Verbum 1997

Bengt Olof Engström, 
Ny sång i fädernas kyrka.
 Edition Reimers. Diss. 1997

Georg Fors & Mats Carlson, 
Klockspel - vad är det? Fredsklockorna och andra klockspel.
 Bokförlaget Bröderna Karlsson, Bodafors

Guds kärlek är som stranden och som gräset. En bok om och av psalmdiktaren Anders Frostenson. AF-stiftelsen Psalm och sång. Verbum, Stockholm 1996

P. Halldorf & P. Åkerlund (red.), Tidegärd, dagliga böner ur bibeln. Artos, Skellefteå 1997

Sture Hemming, 
Musiken i Västerås 1570-1995.
 Västerås kulturnämnds skriftserie nr 32. Uppsala 1996

Eva Janson (text) & Mikael Lindström (foto),
 Sista resan - möten längs vägen. Informationsförlaget, Stockholm 1996

Bo Johanneryd, 
Skriftetalet i funktion. Skriftermålsförkunnelsens form och uppgift i Svenska kyrkans gudstjänst 1933-1983. 
Bibliotheca theologiae practicae 53. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1994

Erland Lagerlöf & Bengt Stolt, 
Levide kyrka, Fardhems ting.
 Gotland bd VII:4, volym 220 av Sveriges kyrkor, Konsthistoriskt inventarium, utg. av RAÄ och KVHAA

Låt oss be och bekänna. Trosbekännelserna och herrens bön med kommentarer av Anders Ekenberg.
Sveriges Kristna Råd. Libris, Örebro (tr. Finland) 1996

Magnus Mörner & Aarne (utg.),
 Kyrka och krona i sörmländskt 1600-tal.
Hans Richter Läromedel AB, Mariefred, årtal ej angivet

Alexander Schmemann, 
Eukaristin - kärlekens sakrament.
Översättning Göran Ståhl, sakgranskning Arkimandrit Mattias Norström. Artos, Skellefteå 1997

Jan Byström & Leif Norrgård, 
Mer än ord - liturgisk teologi och praxis. Verbum 1996

Flera författare, Nattvardspastoral - handbok för nattvardsfirande. Verbum 1995

Joanna Wolska, 
Ringkors från Gotlands medeltid. En ikonografisk och stilistisk studie.
Stockholm 1997

Lynn Åkesson, 
Mellan levande och döda - föreställningar om kropp och ritual. 
Natur och Kultur, Stockholm 1997

Downloads

Publicerad

2015-04-24

Nummer

Sektion

Recensioner