Begravning

Författare

  • SGL:s redaktion CTR

Abstract

Svenskt Gudstjänstliv 1998 har temat begravningen. Det spänner över vida fält, men har direkt anknytning till den svenska kontexten, som är präglad av en inre sekularisering av det kyrkliga livet, där bristen på klassisk, kristen trosuppfattning supplieras av nya idéer, somliga med vag anknytning till den tro som kyrkorna gör anspråk på att företräda. 

Författarna
Jan-Olof Aggedal
Oloph Bexell
Göran Gustafsson
Emilie Karlsmo
René Kieffer 

Downloads

Publicerad

2015-04-24

Nummer

Sektion

Hela volymen