Vol 81 (2006): Psalm i vår tid

					Visa Vol 81 (2006): Psalm i vår tid

1986 var ett märkesår för svensk psalm. Då förverkligades ett brett ekumeniskt perspektiv som haft få motsvarigheter i kristenheten, då framträdde särskilt tre psalmförfattare och översättare, som skulle låta tala om sig både nationellt och internationellt, då fick psalmboken en medveten karaktär av gudstjänstpsalmbok, text och melodi närmades till varandra och gav enskilda psalmer deras egen identitet.

1986 markerade dock inte slut- utan startpunkt för ett kontinuerligt utvecklingsarbete med psalmens roll och funktion. Tiden efter 1986 har utmärkts av ett medvetet förnyelsearbete, som sett något olika ut i olika kristna trossamfund, men som haft som gemensam nämnare att finna och skapa ändamålsenlig psalm och sång.

Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 2006 speglar denna process genom att presentera och diskutera material både i historiskt och aktuellt perspektiv.

Psalm, sång och musik är några av de kristna trossamfundens viktigaste uttrycks- och arbetsformer. Årsboken 2006 vill bidra till fördjupad förståelse av deras förutsättningar och möjligheter att förmedla tankar och upplevelser om vem Gud är.

Publicerad: 2015-03-05