Recensioner

Författare

  • Anna Davidsson Bremborg CTR
  • Anna J. Evertsson
  • Stina Fallberg Sundmark
  • Ragnar Holte

Abstract

Recenserade böcker: 

Emelie Karlsmo, Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige. Diss., Makadam förlag, Göteborg och Stockholm 2005

Lennart Karlsson, Kretsen kring Haaken Gulleson. Carlssons bokförlag, Stockholm 2005

Kyrkomusik i Lunds stift under 1900-talet, Erkki Mörck (red.), Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift – årsbok 2005. Arcus förlag, Lund 2005

Sveriges kyrkohistoria 8, Ingmar Brohed, Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Verbum förlag, Stockholm 2005

Downloads

Publicerad

2015-03-05

Nummer

Sektion

Recensioner