Lauritz Weibull. Den källkritiska metodens genombrott i nordisk medeltidsforskning (Lauritz Weibull. Der Durchbruch der quellenkritischen Methode in der nordischen Mittelalterforchung).

  • Curt Weibull
Nyckelord: källkritik, biografi, metod, historiografi, historievetenskap
Publicerad
2008-12-03
Sektion
Artiklar