Från massmedium till mikrosurrogat. Några reflektioner kring den mikrofilmade dagstidningen som källa

Authors

  • Christian Widholm

Keywords:

mikrofilm, historisk metod, dagstidningar, källmaterial, surrogatmedium

Downloads

Issue

Section

Articles