Historisk forskning av idag. Observationer under nio års tid

  • Maria Ågren
Nyckelord: historia, forskningsfinansiering, forskningsbedömning, Svenska Vetenskapsrådet, minimikrav, optimumnormer
Sektion
Artiklar