Er Knud den Helliges Segl fra 1085 en förfalskning?

  • Tue Hejlskov Larsen
Nyckelord: knut den helige, sigil, källkritik,
Publicerad
2008-06-27
Sektion
Artiklar