Reviews

Authors

 • -- --

DOI:

https://doi.org/10.47868/scandia.v89i1.25212

Abstract

Monografier

 • Union eller undergång, del 1, Kampen för ett enat Skandinavien; del 2, Den revolutionära skandinavismen
 • Att ställa frågan – att våga omställning. Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 1971–1991
 • Lektion 11. En bok om rasbiologi
 • Välfärdens vägar. Organisationen av vägunderhållet i Sverige 1850–1944
 • Göteborg 1713. En visuell mikrohistoria
 • Humanister i offentligheten. Kunskapens aktörer och arenor under efterkrigstiden

Avhandlingar

 • Den utställda idrotten. Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige
 • Nätverksstaten. Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440–1520
 • Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, Revoltenkommunikation und politische Kultur im frühneuzeitlichen schwedischen Reich
 • Drömmen om en gränslös fred. Världsmedborgarrörelsens reaktopi 1949–1968

Antologier och urkuder

 • En Qvinna läkare! Doktor Karolina Widerström
 • Bringing the People Back In. State Building from Below in the Nordic Countries, ca. 1500–1800
 • Pligt og omsorg. Velfærdsstatens lutherske rødder
 • Travelogue and Autobiography 1647–1656. Coastal Africa, the Red Sea, Persia, Mesopotamia, Coastal India, Sri Lanka, South-East Asia
 • Fredsårene. Norge i fred 1720–1807
 • Klass, allianser och välfärdsstat. Analys och teori i arbete 1967–2021
 • Utbildningens fostrande funktioner. Historiska undersökningar av fostran i offentliga och enskilda utbildningsinsatser

Mindre uppmärksammade historiska jubileer.
Tecknad av Fredrik Tersmeden

Downloads

Published

2023-05-29

Issue

Section

Reviews