Reviews

Authors

 • -- --

DOI:

https://doi.org/10.47868/scandia.v88i2.24806

Abstract

Monografier

 • Dissensus. Drömmar och mardrömmar i demokratins idéhistoria
 • Disputation, dissertation, avhandling
 • Läroverken och progressivismen. Perspektiv på historieundervisningens praktik och policy 1920–1950
 • Svarta S:t Barthélemy. Människoöden i en svensk koloni 1785–1848

Avhandlingar

 • Scandinavism: Overlapping and Competing Identities in the Nordic World, 1770–1919
 • Democracy and the Economy in Finland and Sweden since 1960: A Nordic Perspective on Neoliberalism
 • Stadens gränsplatser. Kungliga Poliskammaren och vardagens omstridda rum i Stockholm, 1776–1835

Antologier

 • Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930
 • Konsten att kontextualisera. Om historisk förståelse och meningsskapande.
 • Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921
 • Liv i rörelse. Göteborgs befolkning och arbetsmarknad, 1900–1950

Mindre uppmärksammade historiska jubileer.
Tecknad av Fredrik Tersmeden

Downloads

Published

2022-11-28