Temarecension: Svenska kyrkan och samerna - en mörk historia

  • Jonny Hjelm
Nyckelord: svenska kyrkan, samer, historiska relationer, kyrkligt försoningsarbete

Abstract

I en ny antologi och ett vitboksprojekt lyftas fram utbytet som samerna har haft med Svenska kyrkan - på gott och ont..
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En vetenskaplig antologi.
Samerna och svenska kyrkan. Underlag för kyrkligt försoningsarbete.

Publicerad
2020-05-27
Sektion
Recensioner