Queen Margaret’s Legitimate Power Base at the Change of Dynasty in Scandinavia, 1387–1388

  • Eldbjørg Haug
Nyckelord: Kalmarunionen, Drottning Margareta, Dynastier, Legitimitet

Abstract

Dronning Margretes adkomst til de tre nordiske kongedømmer etter Olav Håkonssons død i 1387 la det politiske grunnlaget for dannelsen av Kalmarunionen. Tronskiftene er blitt ansett som irregulære og av enkelte som revolusjonære. Denne artikkelen viser at tronskiftene var legitime og hjemlet i lov. Men også Margretes stilling som enke var viktig. Hennes medgifts- og morgengavelen og hjemler til et stort arvet jordegods etter Valdemar Atterdag og sønnen Olav Håkonsson kunne blitt et betydelig fyrstelen, men ble nå lagt til kronen i Danmark og Norge. Samlingen av´ kongemakten på Margretes hånd var resultat av en politisk prosess og ble drevet fram i samarbeid med riksråd og aristokrati i alle tre land.

Publicerad
2019-05-14
Sektion
Artiklar