Fejk hemsida utgör sig för att vara Scandia

2021-03-15

Scandias redaktion har informerats om att vår hemsida olovligen blivit kopierad av en utomstående part och att den förfalskade sidan finns med i utskick av spam. Den förfalskade domainen slutar med ".org". Vår IT-avdelning är meddelade om detta.

Vi vill understryka att Scandia har inget att göra med varken spammejlet eller den förfalskade hemsidan.

/Scandias redaktion