Glädjande besked från Vetenskapsrådet

2021-02-19

Scandia har nåtts av det glädjande beskedet att Vetenskapsrådet nu har ändrat sitt beslut och bestämt att bidra till Scandias utgivning med fortsatt finansiering. Denna finansiering, tillsammans med allt stöd som vi har fått från prenumeranter och andra, betyder att Scandias utgivning är säkrad för de kommande tre åren. Vi vill också därmed rikta ett stort tack till Historikersverige. Det stöd som ni har visat sedan i höstas har betytt mycket för redaktionen. Dessutom har det visat att våra prenumeranter är en oerhört viktig del av verksamheten. Nya prenumeranter har också strömmat till. Det innebär ett viktigt ekonomiskt tillskott, men det är också väsentligt för att visa anslagsgivare att Scandia är betydelsefull för Sveriges historiker. Vi hoppas därför på fortsatt stöd genom prenumerationer.

/Redaktionen