Scandias nya huvudredaktör presenterar sig

2021-01-07

Fr.o.m. 1 januari 2021 efterträder jag Svante Norrhem som Scandias redaktör. Jag ser mycket fram emot mitt nya uppdrag, det ska bli spännande att vara redaktör för en så intressant och anrik tidskrift. Likt Svante är jag verksam vid Lunds universitet. Till skillnad från Svante, som är tidigmodern historiker, håller jag på med modern historia. Jag är tysk och kom till Sverige 2011. Största delen av min akademiska utbildning, bortsett från ett studieår i Uppsala, skedde i Tyskland, vid universiteten i Kiel och Bielefeld. 1999 disputerade jag vid Bielefelds universitet med en avhandling om föräldraskapspolitik i Sverige och Västtyskland 1945-1995. Sedan var jag verksam som lektor i genushistoria vid Bielefelds universitet och som forskare vid Institutet för samtidshistoria i Hamburg. 2011-2012 var jag gästforskare på Historiska institutionen vid Stockholms universitet. 2012 blev jag lektor och lite senare professor vid Historiska institutionen i Lund.

Under senare år har jag forskat om turismens historia. Jag skriver en bok om havsbad och kustturism på tyska Nord- och Östersjön 1870-1945, som nästan är klar, men får för närvarande vila på grund av andra projekt. Snart kommer jag att avsluta en tyskspråkig bok om historieturism, som är tänkt som en introduktions- och lärobok för historiestudenter. Stora delar av min arbetstid ägnar jag åt ett forskningsprojekt om The European spa as a transnational public space and social metaphor. Det är en del av EU:s finansieringsinitiativ HERA (Humanities in the European Research Area) som just nu ägnas åt ämnet ”Public space: culture and integration in Europé”. Inom detta område ämnar projektet att ompröva kurorten som ett kärnkoncept och objekt för europeisk debatt. Det undersöker hur den europeiska kurorten, med dess karakteristiska institutioner som kurpark, sanatorium, grand hotell och kasino, utvecklades till ett transnationellt offentligt rum och fungerade som en scen för förhandlingar om politiska, sociala och kulturella frågor av europeisk relevans. Projektet är tvärvetenskapligt och transnationellt. Förutom mig ingår två historiker och två litteraturvetare från universiteten Amsterdam, London (Queen Mary) och Berlin (FU). Mer om projektet finns på www.theeuropeanspa.eu.

Som Scandias redaktör ska det bli spännande att få läsa och bedöma artiklar om vitt skilda områden, om olika teman och tidsepoker. Det ser jag mycket fram emot. Jag blir ny redaktör vid en tidpunkt som inte är lätt för tidskriften, då Vetenskapsrådet beslöt att inte längre stödja Scandia finansiellt. Men jag är optimistisk att Scandia kommer att klara sig ändå och att jag kommer att vara verksam som dess redaktör inte bara året 2021, då dess utgivning är säkrad, utan även de följande åren.

Slutligen vill jag tacka Svante Norrhem för tre år av väldigt engagerat och framgångsrikt arbete som Scandias redaktör. Han lämnar ett stort hål som jag ska försöka att fylla och jag hoppas att mina år som redaktör kommer att bli lika framgångsrika som Svantes.

Wiebke Kolbe
Professor, Historiska institutionen, Lunds universitet