Utskicket av höstnumret försenat

2020-12-21

Utskicket av årets andra nummer av Scandia (2020:2) är tyvärr försenat på grund av sjukdom. Den har dock tryckts och postas så fort som möjligt. Tack för förståelse!