Varför så många kvinnor på LTH?

Authors

  • Eva Westin

Keywords:

administratör, könsmärkning, sakkunskap, expertis

Abstract

I denna rapport tas könsobalansen inom akademisk administration upp ur ett kvalitativt perspektiv. Den teoretiska basen är organisationsteori och strukturperspektiv inom ramen för genusteori. Rapporten bygger dels på tidigare studier samt på intervjuer med anställda inom organisationen LTH (Lunds tekniska högskola).

Published

2014-03-14