Publicerade föreläsningsfilmer som komplement i undervisningen - en problematiserande erfarenhetsrapport

Authors

  • Jonas Wisbrant

Abstract

I denna rapport ges en kort beskrivning av en metod för att filma och publicera vanliga föreläsningar. Därefter presenteras problem och utmaningar kring integritetsfrågor och effekter för studierna baserat på resultatet från två enkäter.
Den ena enkäten visar att en mycket stor andel av studenterna anser att det är bra att föreläsningar publiceras men att 10-20% upplever filmningen som en begränsning för det egna aktiva engagemang i föreläsningen. Ca en tredjedel anser att extern publicering av diskussioner kan sänka diskussionernas kvalitet.
Den andra enkäten frågar om nytta och påverkan på närvaron vid föreläsningar och visa att ca 15 procent av studenterna i den kursen anser sig haft stor nytta av de publicerade föreläsningarna. Ungefär lika stor andel säger sig delvis avstå från att gå på föreläsningar just eftersom de publiceras.
Rapporten avslutas men några diskussionsfrågor som författaren önskar ta upp vid roundtable-diskussion vid 7:e Pedagogiska inspirationskonferensen vid LTH augusti 2012.

Published

2013-05-13