Förbättring av lärandemönster - Litteraturtest i ständig utveckling

Authors

  • Jurek Pyrko

Abstract

Denna artikel beskriver 25 års erfarenheter från en ständig utveckling av kontinuerlig examination i form av litteraturtest som utgör obligatoriska delmoment i grund- och specialiseringskurser inom ämnet Energihushållning. Kunskapen bearbetas i flera steg i olika former (återkommande kunskap). Möjligheten att föra diskussion kring innehållet i kurslitteraturen resulterar i att studenterna blir mer kunskapsfokuserade.

Published

2013-05-13