Går budskapet fram?

Authors

  • Björn Oskarsson

Keywords:

Logistik, Totalkostnadstänkande, Lärande

Abstract

I det genomförda projektet har två studentgrupper studerats avseende hur de vid föreläsningar uppfattat ”totalkostnadstänkande inom logistik”. Med hjälp av en enkät i direkt anslutning till respektive föreläsning har studenternas upplevelse av budskapet samlats in. Skillnad mellan intention och upplevelse har analyserats och diskuterats med föreläsare och några studenter. I båda fallen kan man se att studenterna själva anser att de lärt sig mer vid föreläsningen än vad de faktiskt lärt sig enligt den analys som gjorts. Det är också tydligt att det finns en skillnad mellan studenternas faktiska lärande och vad lärarna hade som intention att de skulle lära sig. Resultatet bekräftar att det är svårt att få ett budskap att nå fram på tänkt sätt, och att man därför noga bör fundera på hur man bäst ska få fram sitt budskap.

Published

2013-05-13