Hur vänder man en kurs? Betraktelser över grundkursen i Mekanik för Industriell Ekonomi våren 2012 - Kvalitativa och kvantitativa observationer från CEQ-utvärderingen

Authors

  • Aylin Ahadi
  • Solveig Melin
  • Nina Reistad

Keywords:

CEQ, djupinlärning, studieresultat, kontinuerlig examination

Abstract

Grundkursen i Mekanik för Industriell Ekonomi innehåller statik och dynamik och läses under en läsperiod, Lp 3, under utbildningens första år. Antalet studenter är ca 110. Kursens omfattning är 9 hp vilket motsvarar ca 240 timmars studier fördelade på 7 veckor. Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar samt ett obligatoriskt, icke betygsatt, datorprojekt. Kursen har flera år i rad fått dåligt omdöme i CEQ-utvärderingen, med många missnöjda studenter, uppemot 70 %. Efter kursslut våren 2011 inleddes på initiativ av programledningen för Industriell ekonomi (PLI) ett arbete för att förändra kursen. I arbetsgruppens som bildades ingick lärarna i mekanik, representanter från Studierådet (SRI) samt PLI. Hösten 2011 hade ett nytt koncept tagits fram, och våren 2012 genomfördes kursen enligt det nya konceptet med tre delprov och ett omarbetat datorprojekt. Kursens innehåll och mål var dock oförändrat. Resultatet av förändringarbetet visade sig redan under kursens gång genom teknologernas positiva inställning samt deras engagemang. Detta bekräftades också i CEQ rapporten där de förut negativa skalorna vändes till positiva.

Published

2013-05-07