Projekt inom ramen för Pedagogisk Inspirationskurs – Utveckling av kurser fjärrvärme och flödescytometri

Authors

  • Patrick Lauenburg
  • Kristina Lundberg

Abstract

Det här arbetet utgör det så kallade utvecklingsprojektet i kursen Högskolepedagogisk inspirationskurs. Uppgiften syftar till att konkret arbeta med kursutveckling, det vill säga att försöka nå en förbättring i en kurs med avseende på studenternas lärande. Vi har valt att skriva om vårt pågående arbete med att utforma var sin helt ny kurs. Därmed finns det ingen direkt förbättringspotential att tala om, utan istället är vårt mål att försöka utforma dessa kurser för att stimulera djupinlärning och vårt fokus är att uppnå detta genom hög aktivitetsgrad hos studenterna. De ingående kursmomenten ska utformas så att lärandemålen uppnås, i enlighet med ”constructive alignment”, konstruktiv länkning, (Biggs 2003).

Published

2013-01-17

Issue

Section

Articles