Leder mer och bättre återkoppling nödvändigtvis till bättre slutresultat?

Authors

  • Magnus Borgström
  • Mikael Sundqvist

Abstract

I den här rapporten studerar vi inlämningsuppgifterna i två fortsättningskurser i Matematik vid LTH. Enligt vår analys av data från rättningsprotokoll från inlämningsuppgifterna och resultaten från skrivningarna visar det sig att mer precis och riktad återkoppling från rättaren i allmänhet inte lett till bättre resultat på skrivningen för kurserna i fråga. Å andra sidan tycks återkopplingen ha lett till nöjdare studenter så den totala effekten tycks ändå ha varit positiv.

I dagsläget utgör inlämningsuppgifterna i de kurser vi undersökte dessutom en tung belastning för både studenter och lärare, och det upplevs som att plagiering av hur inlämningsuppgifterna löses förekommer.

I ljuset av detta diskuterar vi alternativet att införa muntliga redovisningar istället för inlämningsuppgifter, och vår slutsats är att det kan vara värt att pröva.

Published

2013-01-17

Issue

Section

Articles