RIG - Kulturhistorisk tidskrift

RIG ges ut av Kungl. Gustav Adolfskademien för svensk folkkultur.

Tidskriften speglar och bidrar till att utveckla samtidens kulturhistoriska och etnologiska forskning, såväl i teoretiskt som empiriskt avseende. RIG publicerar artiklar, debattinlägg samt recensioner av etnologisk och kulturhistorisk litteratur med svensk anknytning.

Tillkännagivanden

 

RIG byter huvudman

 
Från och med 2015 ges RIG ut och ägs av Kungl. Gustav Adolfs akademien. Redaktör är fortsatt Simon Ekström, Stockholms universitet. Bitr. redaktör är som tidigare Margareta Tellenbach, Lunds universitet.  
Publicerade: 2015-10-26
 

Kallelse till extra årsmöte

 

Kallelse till extra årsmöte i Föreningen för svensk kulturhistoria

Torsdag 6 november kl 12.15, lokal: Jacobs Take Away, Centralstationen i Stockholm (norra hallen)

 
Publicerade: 2014-10-16 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 100, Nr 1 (2017)

Innehållsförteckning

Artiklar

Drottningens totempåle
Anders Björklund
PDF
Vem var den anonyme bordsgästen? Om namnen i en stockholmares kalender för 1830
Bengt af Klintberg
PDF

Nya avhandlingar

Olle Stenbäck: Den ofrivillige lyssnaren. Möten med butiksmusik
Lars Kaijser
PDF
David Gunnarsson: Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm
Linda Berg
PDF
Martin Gunnarson: Please be Patient. A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care
Lars-Eric Jönsson
PDF
Charlotta Krispinsson: Historiska porträtt som kunskapskälla. Samlingar , arkiv och konsthistorieskrivning
Ann-Catrine Eriksson
PDF
Per Höjeberg: Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933–1945
Bert Mårald
PDF

Debatt

Eftertankar – om kulturhistoriska museer, samtid, historia och identifikation
Barbro Blehr
PDF

Recensioner

Jan Garnert: Ut ur mörkret. Ljusets och belysningens kulturhistoria
Mats Hellspong
PDF
Sommarliv. Minnen, drömmar och materialitet. Kerstin Gunnemark (red.)
Henrik Ranby
PDF
Ebbe Schön: Mat, dryck och magi
Tora Wall
PDF
Annika Sandén: Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Inger Lövkrona
PDF
Mikael Hisinger. Resedagbok från Europa 1783–1784
Ingvar Svanberg
PDF
Maria Westvall: Musiker och folkbildare. Fem porträtt och musiker som började sin bana inom militärmusiken
Gunnar Ternhag
PDF
Gunnar Hallingberg: Moderna läsare. 1900-talets frikyrklighet som kulturbygge
Anders Gustavsson
PDF

Notiser

Peter Gerdehag: Landet som inte längre är
Lars-Eric Jönsson
PDF
Catarina Ericson-Roos: Ingen oförarglig sångerska. Dorothy Irving – sångerska, pedagog, folkbildare
Gunnar Ternhag
PDF