RIG byter huvudman

2015-10-26
Från och med 2015 ges RIG ut och ägs av Kungl. Gustav Adolfs akademien. Redaktör är fortsatt Simon Ekström, Stockholms universitet. Bitr. redaktör är som tidigare Margareta Tellenbach, Lunds universitet.