About the Journal

Ämne och fokus

Föreningen för svensk kulturhistoria inledde 1918 utgivningen av RIG. 2015 övertogs utgivningen av tidskriftens nya ägare Kungl. Gustav Adolfs-akademien.

Tidskriften speglar och bidrar till att driva samtidens kulturhistoriska och etnologiska forskning, såväl i teoretiskt som empiriskt avseende. RIG publicerar artiklar, debattinlägg samt recensioner av etnologisk och kulturhistorisk litteratur med svensk anknytning. Varje häfte innehåller som regel två eller tre längre artiklar som redovisar nya forskningsresultat. Recensionerna består av avhandlingsrecensioner, recensioner och notiser. RIG har som målsättning att bland annat publicera samtliga fakultetsopponenters recension av etnologiska avhandlingar.

Granskningsprocess

RIG låter granska manuskript enligt ett Peer Review-system som innebär att samtliga artiklar granskas av redaktionen och medlemmar av redaktionsrådet och/eller oberoende externa granskare.

Publiceringsfrekvens

RIG kommer med fyra häften per år.

Open access-policy

This journal provides open access to its content six months after publication of the printed journal on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Redaktionsråd

Lotten Gustafsson Reinius, Nordiska museet/ Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet 
Rebecka Lennartsson, Stockholms stadsmuseum 
Lena Marander-Eklund, Nordisk folkloristik, Åbo Akademi 
Fredrik Nilsson, Centrum för öresundsstudier, Lunds universitet 
Ulf Palmenfelt, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Campus Gotland 
Richard Pettersson, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet 
Jens Rydström, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 
Marie Steinrud, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet 
Marie Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet 
Per Widén, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet

Webbredaktör

Lars-Eric Jönsson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Sponsors

RIG ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.