Annelie Drakman: När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt.

  • Anders Gustavsson
Publicerad
2019-07-01
Sektion
Nya avhandlingar