Jens Lerbom: Svenskhetens tidigmoderna gränser. Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500‒1800.

  • Sven-Erik Klinkmann
Publicerad
2019-07-01
Sektion
Recensioner